Shipping & Returns

 

Shipping

A shipping charge will be added to the price of your purchase. Your goods will be shipped within one to three business days after payment is received. I use the Norwegian postal service (Posten), and you can choose between letter, no tracking, or package. Letter is of course the cheapest option. If you need express shipping or something like that please contact me and I will help you as best I can.

Estimated shipping times

Norway: 1–2 business days

Europe: 2–6 business days

The rest of the world: 4–8 business days

These are the estimated shipping times from Norway Post's website. These are estimated times only, and it may take longer or you can be lucky and get your yarn faster.

Customs charges for international costumers are the reponsibility of the buyer. Please make sure that your country allows you to import yarn before ordering.

It is soon that time of the year again, when the post takes a little more time to be delivered because of all the extra letters and packages that is to reach their destination before December 24. I use Posten Norway to ship my orders. Here are their recommended cut off dates for small packages to be posted by if wanted for Christmas:

Norway, Denmark, Sweden, Finland and Island: December 16.

Europe outside Scandinavia: December 14.

USA and Canada: December 12.

The rest of the world: December 5.

Please remember that this is post by dates, not order by dates. My policy is still to post within 1-3 business days from payment for the order is received, but I will do my very best be fast with posting orders especially if I see that the cut off date for getting it by December 24 is close for that order’s destination.

Returns

If there is a problem with any product, please contact me and we can work something out.

If you want to return or exchange anything the skeins must be unopened and you are yourself responsible for shipping (both risk and cost).

Opplysninger om norsk angrerett. (Information about Norwegian consumer rights, in Norwegian as it only apply to buyers in Norway)

Angrerett

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette.

Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får varene i fysisk besittelse.

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette.

Angrefristen utløper 14 dager etter      

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post, telefaks eller e-post). Skjema med kontaktopplysninger medfølger varen eller du kan kontakte meg via «Contact Shop Owner» på etsy.

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post, telefaks eller e-post).

Du kan benytte det vedlagte angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk .

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Du kan benytte det vedlagte angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk.

Du kan ogs elektronisk fylle ut og sende angreskjemaet eller en annen utvetydig erklÊring p vÂrt nettsted      . Dersom du benytter dette alternativet, sender vi deg umiddelbart et mottaksbevis på et varig medium (f.eks. via e-post).

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Du kan benytte det vedlagte angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk.

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Virkningene av at angreretten brukes

Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.

I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.

Du må returnere varene eller levere dem til oss uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.

Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene.

Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.

     .

Navn og geografisk adresse til person som har fullmakt til å motta varene:

     ddkjf